You are currently browsing the category archive for the ‘Frihet’ category.

Vi är densamma ifrån det att vi föds tills dess vi dör. Värdet i oss är så stort, så vackert och  någonting som aldrig kan bli fråntaget oss om vi själva inte väljer att ge bort det.  Genom att vi ofta vill tillhöra någonting större, någonting utanför oss själva och vår familj så väljer vi ofta att tillhöra en större grupp därför att där kan vi känna en gemenskap och hålla vår rädsla borta  för att stå ensam. Men ensamma är vi, eller också inte, egentligen finns bara en enda. Det finns bara en kärlek och hur mycket vi än försöker hålla den borta så finns den där inom oss och ger oss vår ångest, våra tvivel om vi någon gång väljer fel.  Vi väljer fel, vi ska också tillåtas att göra det, för det är på den vägen vi sen kan se vad som är rätt. Utan, vet vi inte vad som är fel och vad som är rätt.  Utan förstår vi inte när vi gör misstag. Utan att få känna  tillit att få göra misstag så förstår vi inte varför vi hela tiden gör dem.  De andra ser dem, bedömer dem och värderar dem, sen ändrar vi på oss, men det är inte så vi lär oss, det är så vi får ångest, våra tvivel för att vi går emot oss själva och inte själva inser varför de är fel.  

Nationalister, socialister, liberaler, feminister  osv..positioner, åsikter som vi sen ger olika värden. Dessa går sedan upp och ner i värde och följer de trender som vår kultur för närvarande väljer att följa.  Mer än så skiljer oss inte åt,  än våra kläder. Våra skal, vår yta, därinne är vi alla en och samma. Kan vi inte se det nu? Vi är alla visa, kloka och vackra människor och kanske ska lära oss att se människan som en, en enhet som hör ihop och för alltid kommer att höra ihop med den jord vi sedan ibland väljer att begrava oss i.   

Är det  då så klokt att värdera människors olika val och sätt att leva olika, när vi egentligen vet att  värdet i en människa alltid är detsamma, ifrån födseln tills dess vi dör. Prestation, kapital, ägande, utseende, val att leva gör ingen sämre eller bättre.  Problemet är att så pass många av oss glömmer bort detta. Problemet är att vi istället för att bygga broar, bygger murar som sen förhindrar oss till att se.

Annonser

Eftersom jag inte tillhör någon grupp vare sig det handlar om åsikter, etnicitet, sexuell läggning, tro eller någonting annat utan bara är en människa som försöker uttrycka vad jag själv tycker och tänker så låter jag heller aldrig någon döma mig. Gud, om det nu finns en skapare eller liknande så är det inom mig denna auktoritet finns. Utanför finns falska profeter som gärna utger sig för att vara någon gud av något slag och därför gärna dömer andra. Dömer för att på så sätt kunna framställa sig själv som snäppet godare. Dessa letar gärna brister hos andra eller tom. försöker hitta fiender som de sen kan slå på för att på så sätt stärka sitt ego. Politken är full av sådana som inte klarar av att stå egna ben och som har egna visioner om en bättre framtid. Deras vision tycks gå ut på mer av det vi redan har dvs. leta efter fiender och så sätter de igång denna våldsspiral som i första ledet kan te sig oskyldigt, men som i slutändan alltid slutar med ond bråd död. 

Sverige, inte människorna som lever här, utan statsmakten utger sig för att vara god. Man definierar sig som god och allt som kommer därutav sägs därmed vara gott. När detta Sverige agerar så gör det de för att de är så goda och toleranta mot allting att det tycks som vår kultur håller på att gå under i ren godhet,, eller kanske snarare dumhet. Slår man upp en  svensk tidning idag, eller sätter på en vanlig TV kanal så kan man inte känna sig annat än förolämpad då det som skrivs och visas där endast kan tilltala en mycket infantils femårings intellekt.  Förnedring av människor, våra värden och normer som vi har med oss som människor eller som vi får utifrån av familj ska bytas ut mot värdesystem som skrivits ner på papper av en massa politiskt korrekta och tidningarnas politrucker och som inte ens är tänkta att fungera, utan bara för att styra och förtrycka. Att det inte fungerar är bevisat om och om igen men det är få som törs säga något åt dessa historielösa människor som alltid vill lägga locket på innan en intellektuell diskussion uppstår. Ifrågasätt inte deras godhet, deras gloria, deras religiösa trosuppfattningar för då väntar dig ett liv utanför. 

Tack Tanja, tack även SD, tack alla andra som inte vill ge upp mot denna devolution av mänsklig intelligens.

Som en våt vilt över yttrandefriheten tystas massorna ner av ett etablissemangs konsensus om vad som är sanning eller inte. Som att sanningen är något statiskt, nerhugget i marken och där man låter tunnelseendet  fortgå tills någon utanför ifrågasätter om denna sanning egentligen är någon sanning. Att vara  cementerad i sin uppfattning är inte bra, inte bra, varken för individ eller samhälle eftersom det onekligen leder till ett status quo, ett dödläge. Ett sekttänk skapas, där den utanför, som då ifrågasätter att någonting inte står rätt till oftast får glåpord emot sig och ibland tom. fördrivs till ett utanförskap.  Så fungerar det överallt där människor kommunicerar, i familjer, grupper, samhällen, civilisationer osv. Enda boten är galningarna, genierna mm. De som äger modet att tänka kritiskt och därmed ifrågasätta. Exemplen på hur det då har gått är historiskt sett rätt så många och oftast leder det till att man lämnar detta konsensus, denna stagnerade och döda tanke.

 Sverigedemokraterna gör det, de ifrågasätter, men verkar använda begreppet ofta mer som ett skällsord än som att de förstår dess hela innebörd. Begreppet eller just detta med ett etablissemangs koncensus har används av alla stater, grupper, civilisationer mm. för att utöva kontroll.  Man styr massorna med det och har kontroll över informationsflödet, kunskapen så att inte människorna inte ska veta för mycket. Nazityskland och Sovjet är t.ex. två totalitära samhällen som använt detta och därför är det av yppersta vikt att man törs ifrågasätta. Man kan också försöka sig på att spåra begreppet PK och då brukar då brukar man hamna i kritisk teori och Frankfurt skolan och att då hanlar om att slå sönder en yttring eller åsikt, inte genom saklighet och emperiska argument utan bara genom att kritisera sönder. Det finns även film på tuben i ämnet, men hur bra den är kan avgöra själv. Värd att se om man är nyfiken, men om den håller sig till emperiska fakta och saklighet kan diskuteras.

Annonser