Eftersom jag inte tillhör någon grupp vare sig det handlar om åsikter, etnicitet, sexuell läggning, tro eller någonting annat utan bara är en människa som försöker uttrycka vad jag själv tycker och tänker så låter jag heller aldrig någon döma mig. Gud, om det nu finns en skapare eller liknande så är det inom mig denna auktoritet finns. Utanför finns falska profeter som gärna utger sig för att vara någon gud av något slag och därför gärna dömer andra. Dömer för att på så sätt kunna framställa sig själv som snäppet godare. Dessa letar gärna brister hos andra eller tom. försöker hitta fiender som de sen kan slå på för att på så sätt stärka sitt ego. Politken är full av sådana som inte klarar av att stå egna ben och som har egna visioner om en bättre framtid. Deras vision tycks gå ut på mer av det vi redan har dvs. leta efter fiender och så sätter de igång denna våldsspiral som i första ledet kan te sig oskyldigt, men som i slutändan alltid slutar med ond bråd död. 

Sverige, inte människorna som lever här, utan statsmakten utger sig för att vara god. Man definierar sig som god och allt som kommer därutav sägs därmed vara gott. När detta Sverige agerar så gör det de för att de är så goda och toleranta mot allting att det tycks som vår kultur håller på att gå under i ren godhet,, eller kanske snarare dumhet. Slår man upp en  svensk tidning idag, eller sätter på en vanlig TV kanal så kan man inte känna sig annat än förolämpad då det som skrivs och visas där endast kan tilltala en mycket infantils femårings intellekt.  Förnedring av människor, våra värden och normer som vi har med oss som människor eller som vi får utifrån av familj ska bytas ut mot värdesystem som skrivits ner på papper av en massa politiskt korrekta och tidningarnas politrucker och som inte ens är tänkta att fungera, utan bara för att styra och förtrycka. Att det inte fungerar är bevisat om och om igen men det är få som törs säga något åt dessa historielösa människor som alltid vill lägga locket på innan en intellektuell diskussion uppstår. Ifrågasätt inte deras godhet, deras gloria, deras religiösa trosuppfattningar för då väntar dig ett liv utanför. 

Tack Tanja, tack även SD, tack alla andra som inte vill ge upp mot denna devolution av mänsklig intelligens.

Annonser